Kameravalvontajärjestelmän hankkiminen taloyhtiölle

Tervetuloa oppaaseen, joka tarjoaa tärkeitä ohjeita ja vinkkejä taloyhtiölle kameravalvontajärjestelmän hankkimiseen. Kameravalvonta voi olla tehokas keino parantaa asukkaiden turvallisuutta ja lisätä kiinteistön suojaa. Seuraavassa on muutamia avainkohtia, jotka on hyvä ottaa huomioon kameravalvontajärjestelmää hankittaessa.

1. Selvitä tarkoitus ja tarpeet: 

Ensimmäinen askel on määrittää, miksi haluatte hankkia kameravalvontajärjestelmän. Onko tavoitteena ehkäistä rikoksia, valvoa kiinteistön yhteisiä tiloja tai seurata liikennettä? Selvitä, mitä haluatte saavuttaa kameravalvonnan avulla, jotta voitte suunnitella järjestelmän tarpeidenne mukaisesti.

2. Ota yhteyttä asiantuntijoihin:

 Ota yhteyttä turvallisuusalan ammattilaisiin, jotka voivat auttaa teitä suunnittelemaan ja toteuttamaan kameravalvontajärjestelmän. Heillä on asiantuntemusta järjestelmien suunnittelusta, kameroiden sijoittelusta ja oikeudellisista näkökohdista.

3. Suunnittele kameroiden sijoittelu: 

Käydään yhdessä läpi kiinteistön alueet, jotka haluatte valvoa. Tämä voi sisältää sisäänkäynnit, pysäköintialueet, parkkihallin, irtaimistovarastot ja pyörävarastot.  Ammattilainen auttaa määrittämään parhaat paikat kameroille, jotta ne kattavat mahdollisimman laajan alueen ja tallentavat tarvittavat tiedot.

4. Valitse oikeat kamerat

On olemassa erilaisia kameroita, kuten kiinteitä kameroita, kääntyviä kameroita ja korkearesoluutioisia kameroita. Valitse kamerat sen perusteella, mitkä ominaisuudet ja toiminnot sopivat parhaiten tarpeisiinne. Esimerkiksi tekoälypohjainen liiketunnistus tekee tallennuksesta tehokasta ja tallenteiden hausta käyttäjäystävällistä.

5. Harkitse tallennusjärjestelmää: 

Valitse tallennusjärjestelmä, joka vastaa tallennustarpeitanne. On olemassa erilaisia vaihtoehtoja, kuten digitaaliset tallentimet ja pilvipalvelut. Huomioi tallennuskapasiteetti ja mahdollisuus joustavaan laajentamiseen tarpeen mukaan.

6. Perehdy lainsäädäntöön: 

Kameravalvonta liittyy tietosuoja- ja yksityisyyskysymyksiin. Varmistakaa, että noudatatte paikallista lainsäädäntöä ja säännöksiä, kun keräätte, tallennatte ja käytätte tallentamaanne tietoa. Tietosuojaselvitys on hyvä tehdä ennen järjestelmän käyttöönottoa. Suomessa on useita lakeja ja säännöksiä, jotka liittyvät taloyhtiön kameravalvontajärjestelmään. On tärkeää noudattaa näitä lakeja varmistaakseen oikeudellisen ja eettisen toiminnan kameravalvonnan toteuttamisessa. Seuraavassa on joitakin keskeisiä lakeja ja säännöksiä Suomessa:

Henkilötietolaki (523/1999): Henkilötietolaki säätelee henkilötietojen käsittelyä. Kameravalvonnassa kerätään ja tallennetaan usein henkilötietoja, kuten kuvia ja videoita. Taloyhtiön on noudatettava henkilötietolain vaatimuksia, kuten kerrottava selkeästi, miksi ja miten henkilötietoja kerätään ja käytetään.

Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 (GDPR): GDPR on Euroopan unionin asetus, joka koskee henkilötietojen suojaamista ja käsittelyä. Se vahvistaa yksilön oikeudet henkilötietojen käsittelyssä, kuten oikeuden tietoon, oikeuden tulla unohdetuksi ja oikeuden tietojen siirrettävyyteen. Taloyhtiön on varmistettava, että se noudattaa GDPR:n vaatimuksia kameravalvontajärjestelmän käytössä.

Yksityisyyden suojaan liittyvä lainsäädäntö: Suomessa on muita lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat yksityisyyden suojaa. Esimerkiksi rikoslaki (39/1889) säätelee salakatselua ja yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Taloyhtiön on varmistettava, että kameravalvontaa käytetään laillisesti ja ettei se loukkaa asukkaiden yksityisyyttä.

Asukkaiden informointi: Taloyhtiön on tiedotettava asukkaille kameravalvontajärjestelmän asennuksesta, tarkoituksesta ja toiminnasta. Asukkaille on annettava riittävästi tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan kerätään, tallennetaan ja käytetään. Tiedottamisella edistetään avoimuutta ja luottamusta.

Tietojen säilytysaika: Kameravalvonnassa tallennettuja tietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen. Taloyhtiön on määriteltävä kohtuullinen aika, jonka jälkeen tallennetut tiedot poistetaan. Säilytysajan määrittelyssä on otettava huomioon kameravalvonnan tarkoitus ja sovellettavat lait.

Laki tiivistettynä:

Jos taloyhtiön yhteisiin tiloihin esimerkiksi porraskäytävään suunnitellaan kameravalvontaa, vaatii se yksimielisen päätöksen ja luvan sekä osakkailta että vuokralaisilta.  Yhtiökokouksen enemmistöpäätös riittää silloin, kun kameravalvonta koskee ainoastaan taloyhtiön yleisiä piha-alueita, jätekatosta tai parkkipaikkaa. Kameravalvonnalla voidaan syyllistyä salakatseluun, kotirauhan häirintään tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen. Tämän takia on huolehdittava, että päätöksenteko ja tarvittavat luvat asukkailta on hoidettu asianmukaisesti.

7. Informoi asukkaita: 

On tärkeää tiedottaa asukkaille kameravalvontajärjestelmän asennuksesta ja tarkoituksesta. Järjestä tapahtuma tai tiedotustilaisuus, jossa voit selittää järjestelmän edut ja vastata asukkaiden kysymyksiin. Tämä auttaa luomaan avoimen ja läpinäkyvän ilmapiirin.

8. Ylläpito ja huolto:

 Muista suunnitella järjestelmän ylläpito ja huolto. Säännöllinen tarkastus, kameroiden puhdistus ja ohjelmistopäivitykset ovat tärkeitä varmistaaksesi järjestelmän toimivuuden pitkällä aikavälillä.

Kameravalvontajärjestelmän hankkiminen taloyhtiölle parantaa asukkaiden turvallisuutta ja kiinteistön suojaa. Noudata näitä ohjeita, hanki asiantuntija-apua ja varmista, että noudatat lainsäädäntöä tietosuojaan liittyvissä asioissa. 

Tilaa uutiskirje

Voit tilata uutiskirjeemme alla olevalla lomakkeella kirjoittamalla sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään.

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käyttää tietojasi suora­markkinointiin. Voit perua luvan koska tahansa. Käsittelemme tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit